Jouw Online Astma Kliniek

Disclaimer

  • De virtuele astmakliniek is een tweedelijns zorginterventie die op dit moment enkel in onderzoeksverband gebruikt en getest wordt. Via de virtuele astmakliniek kan gecommuniceerd worden met de eigen zorgverlener(s).
  • De virtuele astmakliniek spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is
  • De Virtuele astmakliniek is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u via de virtuele astmakliniek verzendt
  • In acute situaties dient altijd, zoals te doen gebruikelijk, telefonisch contact opgenomen te worden met de aangewezen medische hulpverleners.
  • De Virtuele astmakliniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.