We hopen dat in de toekomst alle ziekenhuizen in Nederland van Luchtbrug gebruik zullen maken in de dagelijkse zorg voor kinderen met astma. Het aantal ziekenhuizen dat Luchtbrug gebruikt neemt nog steeds toe. Daarnaast hopen we dat Luchtbrug in de toekomst vanuit het basispakket vergoed zal gaan worden, zodat ook de financiering van Luchtbrug gewaarborgd is.