De beste digitale longzorg – Met elkaar voor iederéén

Met Luchtbrug kunnen klachten, longfunctie, en medicatiegebruik gemakkelijk bijgehouden worden. Middels automatische feedback en een persoonlijk behandelplan kunnen gebruikers de behandeling van hun longaandoening makkelijker zelf regelen en bijhouden.

PERSOONLIJKE ZORG

Persoonlijke zorg, op maat, met het modulaire systeem

Luchtbrug is een modulair systeem. Per omgeving én per patiënt kunnen verschillende modules worden in- of uitgeschakeld. Wij geloven namelijk dat er geen ‘one size fits all’ is voor digitale zorg. Iedereen verdient een optimale combinatie van digitale tools die de juiste ondersteuning biedt. Zo houden we digitale zorg persoonsgericht en waardevol.

Integratie in het zorgnetwerk

De toename aan administratie en regeldruk in de zorg is een groot probleem. Daarom is Luchtbrug beschikbaar binnen de meeste gebruikte
elektronische patiëntendossiers van Nederland (Epic en HiX) via Single sign-on en FHIR.

Digitaal informed consent

Bij Luchtbrug heeft onderzoek doen naar het gebruik van digitale middelen en de verbetering ervan prioriteit. Daarom is ‘informed e-consent’ beschikbaar voor mono- en multicenter onderzoeksprojecten binnen Luchtbrug. Data-exports zijn voor ieder ziekenhuis op ieder moment, on-demand en ‘op maat’ beschikbaar.

DOSSIERS

Zelfregie en gedeelde zorg via Luchtbrug-dossiers

In Luchtbrug heeft elke patiënt een eigen dossier, vergelijkbaar met het elektronisch patiëntendossier. Gebruikers-accounts kunnen aan deze dossiers worden gekoppeld met verschillende rechten, zoals lees- of beheerrechten. Dit helpt kinderen geleidelijk meer controle te krijgen over hun longaandoening en ondersteunt gedeelde zorg met zorgverleners uit de eerste of tweede lijn.

Meer weten?

Interesse in Luchtbrug?

Neem gerust contact met ons op om meer te weten te komen over Luchtbrug!

Waar wij voor staan

Lees over ons initiatief en hoe we de toekomst van de zorg voor ons zien.