Jouw Online Astma Kliniek

Privacy

  • De virtuele astmakliniek maakt gebruik van een beveiligde internet-verbinding
  • Inloggen kan met behulp van two-factor authentication (username, wachtwoord en sms-code)
  • Communicatie via de virtuele astmakliniek is strikt persoonlijk
  • Berichten verstuurd via de virtuele astmakliniek zijn altijd te herleiden naar de afzender
  • Berichten die verstuurd worden via de virtuele astmakliniek worden gezonden aan de leden van het eigen behandelend team: de kinder(long)arts, de kinderlongverpleegkundige of nurse practitioner en een 3e lid van het behandelend team dat optreedt als behandelaar bij afwezigheid van eerstgenoemden
  • Wanneer u ingelogd bent in de virtuele astmakliniek, zijn vertrouwelijke medische gegevens in te zien. Zorg er daarom voor dat u uitlogt wanneer u de computer verlaat.
  • Alle gegevens die verzameld worden in de virtuele astmakliniek worden, geheel anoniem, geanalyseerd